Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Συμψηφισμός οφειλών από και προς το ΔημόσιοΤο Υπουργείο Οικονομικών έδωσε το "πράσινο φως" στους φορολογούμενος, προσφέροντας τους την δυνατότητα να συμψηφίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο με χρέη που έχει αυτό προς αυτούς.

Η σχετική εγκύκλιος που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας αναφέρει ξεκάθαρα ότι συμψηφίζονται οι οφειλές από και προς το στενό Δημόσιο.τομέα. Εξαιρούνται και δεν συμψηφίζονται απαιτήσεις κατά του Δημοσίου οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ τρίτων (π.χ θπέρ τραπεζών). Επιπλέον, δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, δημοσίων επιχειρήσεων, νοσοκομείων καθώς δεν υφίσταται αμοιβαιότητα.

Ο συμψηφισμός μπορεί να γίνει με ή αίτηση του ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως από τον έφορο σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη από το Δημόσιο, ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτωας εάν έχουν υποταχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου