Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΔΕH: Νέα Τιμολόγια ΤάσηςΤην Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ για την μέση τάση, σύμφωνα με ανακοίνωση της παραπάνω επιχείρησης.

Η Κατάρτιση των βασικών τιμολογίων έγινε σύμφωνα με τα κοστολογικά στοιχεία της Επιχείρησης για το 2012, το καταναλωτικό προφίλ των ατόμων, την άρση στρεβλώσεων μεταξύ των καταναλωτών και την απλοποίηση της τιμολόγησης των καταναλώσεων.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες της στη Μέση Τάση για τα νέα τιμολόγια του 2012:
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στην Μέση Τάση διαμορφώνονται ελεύθερα από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Η εφαρμογή των νέων τιμολόγιων της ΔΕΗ για τη Μέση Τάση ξεκινά για τις καταναλώσεις των πελατών μας από την 00:01 της Τετάρτης 1η Φεβρουαρίου 2012.
Τα νέα τιμολόγια αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.dei.gr.

                 
Επιπλέον όλοι οι πελάτες μας στη Μέση Τάση θα ενημερωθούν και εγγράφως.Στη συνέχεια επισυνάπτεται ο νέος τιμοκατάλογος 2
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
& ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012
(Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που θα
Πραγματοποιηθούν από 1/2/2012 και εφεξής)
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
Σημείωση:
Στα τιμολόγια Μέσης Τάσης ισχύουν τα ακόλουθα:
                Μήνας τιμολογίου: 30 ημέρες.
                Εάν η καταμέτρηση γίνεται σε περίοδο διαφορετική από μήνα, τότε για τη Χρέωση Ισχύος γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / 30.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τρόπος Υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων
Μέσης Τάσης
Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς
για τους Πελάτες Μέσης Τάσης (Δίκτυο Μεταφοράς)
Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς ανά Πελάτη γίνεται μηνιαία με εφαρμογή του εξής μαθηματικού τύπου:
ΧΧΣ =[ΜΑ (kW) x (€/kW) x (Ημέρες/30)]
όπου:
ΜΑ: Μέγιστη Καταμετρηθείσα Zήτηση στη ζώνη αιχμής (11:00-14:00) της περιόδου των ημερών κατανάλωσης
€/kW: Μοναδιαία Χρέωση Ισχύος
Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης
Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Διανομής
για τους Πελάτες Μέσης Τάσης (Δίκτυο Διανομής)
Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου ανά Πελάτη γίνεται μηνιαία με εφαρμογή του εξής μαθηματικού τύπου:
ΧΧΔ=[ΜA(kW)x ΜΠΧ(€/kW) x (Ημέρες/30)] + [(kWh) x MMX(€/kWh) /συνφ]
όπου:
MA: Μέγιστη Καταμετρηθείσα Zήτηση στη ζώνη αιχμής (11:00-14:00) της περιόδου των ημερών κατανάλωσης
ΜΠΧ(€/kW) : η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Ισχύος
Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης
kWh: η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο, από τον Πελάτη κατά την Περίοδο των ημερών κατανάλωσης.
MMX(€/kWh) : η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση Ενέργειας
συνφ: η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη κατά την Περίοδο των ημερών κατανάλωσης,
όπου συνφ = [1/(1+(Άεργα/Ενεργά)²)]½.

Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2012 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου