Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Ανεξέλεγκτη η ανεργία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012Η ανεργία φέτος το πρώτο τρίμηνο παρουσίασε μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Συγκεριμένα, το ποσοστό ανεργίας στο πρώτο τρίμηνο κυμάνθηκε στο 22,6% από το 15,9% που ήταν πέρσι.


Σύμφωνα με  Ελληνική Στατιστική Αρχή το ποσοστό της ανεργίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2011 ήταν 20,7%. Ο αριθμός των ανέργων στο πρώτο τρίμηνο εφέτος αυξήθηκε κατά 9,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 57,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 και ανήλθε σε 1.120.097 άτομα. 


Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, με τον αριθμό των απασχολουμένων να ανέρχεται σε 3.837.950 άτομα. Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  προκύπτει ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (26,5%) είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχο των ανδρών (19,7%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (52,7%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 60,4%.


Το ποσοστό των «νέων ανέργων», όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ανέρχεται στο 23,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που δεν εργάζονται πάνω από 12 μήνες), αποτελούν αντίστοιχα το 56,5%.  Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: Το  υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (34,3%). Ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού (33,1%) και οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (25,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (12%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (15,7%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 46,8% αναζητά πλήρη απασχόληση, ενώ το 45,6% αναζητά πλήρη αλλά  είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Τέλος, το 7,5% αναζητά μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση. 

Ποσοστό ανέργων (5,7%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2012, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: 
α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (30%), 
β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (24,6%), 
γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (17%). Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου